Próbki automatycznie obrobionych i wygrawerowanych zdjęć

Na obrazkach widać automatycznie obrobione i wygrawerowane zdjęcia. Obróbka była w pełni automatyczna, bez dodatkowej interwencji z wyjątkiem usunięcia tła.