Historia

Firma Batmend Mechatronics powstała jako gałąź zakładu kamieniarskiego Batmend, założonego w 1996 roku przez inżyniera Batmenda Tovuu. W kamieniarstwie, tak jak w każdym przemyśle, niezbędne jest korzystanie z maszyn oraz związanego z nimi software’u. Mišél Batmend skończył elektrotechniczne studia inżynierskie i następnie zrobił doktorat z mechatroniki. Już podczas studiów projektował maszyny i software’u dla zakładów kamieniarskich. Działania te w sposób naturalny kontynuował po skończeniu studiów w 2014 roku założeniem firmy Batmend Mechatronics.

Ponieważ maszyny i software projektujemy w ciasnym połączeniu z zakładem kamieniarskim, mamy bardzo dobre wyobrażenie o tym, czego kamieniarze potrzebują. Kolejną zaletą jest natychmiastowe sprawdzanie funkcjalności oraz dostrajanie szczegółów bezpośrednio w zakładzie kamieniarskim. Dlatego są nasze technologie “szyte na miarę”, co zostało i sloganem naszej firmy.

Oprócz technologii dla zakładów kamieniarskich zajmujemy się także technologiami dla innych gałęzi przemysłu, czy sfery prywatnej. Zajmujemy się głównie projektowaniem software’u, układów elektronicznych oraz mechanicznych części maszyn.

Nasza filozofia

Dzisiejsze czasy można nazwać czasami technologii. Każda firma musi z nich korzystać, jeżeli chce nadążać za konkurencją. Problemem jest, że technologie są coraz bardziej skomplikowane i od zwykłego użytkownika wymagają wiedzę prawie na poziomie eksperta komputerowego. To często sprawia kłopoty niejednemu pracownikowi, który nie potrafi sobie poradzić z jakimś zadaniem.

Naszą ambicją jest wytwarzanie technologii projektowanych na miarę dla konkretnej czynności. Dzięki temu nie jest potrzebna znajomość całych skomplikowanych programów. Dla użytkownika wybieramy tylko te funkcje, które są mu potrzebne. Również staramy się automatyzować jak najwięcej zadań, żeby praca z technologiami była prosta i szybka.

Jesteśmy świadomi tego, jakie istotne są dobrze opracowane instrukcje w języku ojczystym. Według naszej opinii przytoczenie przykładu poglądowego z komentarzem jest najlepszym spsobem na pokazanie rozwiązania problemu. Dlatego znajdą Państwo na tej stronie mnóstwo instruktażowych nagrań wideo rozwiązujących zwykłe zadania z kamieniarskiej praktyki.

Jesteśmy zdania, że dla słowackich kamieniarzy byłoby przydatne, gdyby między sobą mogli wymieniać informacje o rozwiązywaniu problemów technicznych w jednym miejscu, albo chociaż sobie przeczytać, w jaki sposób rozwiązywali podobne problemy pozostali. Ambicją tego webu jest wytworzenie takiego miejsca do dyskusji oraz wytworzenie instrukcji rozwiązywania zadań przede wszystkim w zakresie cięcia ploterem folii do piaskowania i grawerowania zdjęć.