AutoENHANCER wymaga dla swojej funkcji jedną z następnych wersji programu Adobe Photoshop:

Adobe Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6 w wersji 32 bit i 64 bit
albo Photoshop Elements 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2018, 2019 w wersji 32 bit i 64 bit
System operacyjny: Windows XP, Vista, 7 lub 8


Jeśli Państwo posiadają inną wersje Photoshop, jest bardzo prawdopodobne, że program AutoEnhancer będzie funkcjonował także na niej.