Už po tretí krát sme vystavovali na výstave Kamenár v Trenčíne. Tento rok hodnotíme ako mimoriadne úspešný, najmä vďaka veľkému záujmu o gravírovací stroj, ktorý pracuje rýchlo, spoľahlivo a ako potvrdzujú naši zákazníci, dokážu s ním vygravírovať každú zákazku, ktorú dostanú.

Svoje miesto na trhu si našiel aj program AutoEnhancer, ktorý ocenili majitelia rôznych gravírovacích strojov ako vynikajúci nástroj na úpravu fotografie.

Stabilný záujem vidieť o program Headstone Designer. Na výstave sme ponúkali vynovenú verziu 2.5 s možnosťou pridať podstavec, kovové doplnky, vázy, lampáše a s inými drobnými vylepšeniami.

Ďakujeme za váš záujem, kritku aj nápady na zlepšenie produktov.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S.: Tento rok niekto vykradol výstavisko počas výstavy. Vykradli viacero stánkov a medzi nimi aj ten náš. Ukradli nám gravírovací stroj. Keďže nejde o bežný spotrebný materiál, chceli by sme vás touto cestou poprosiť, aby ste nás informovali, ak by sa vám niečo o tejto krádeži donieslo. Vďaka.