AutoENHANCER vyžaduje pre svoju funkciu jednu z nasledujúcich verzií programu Adobe Photoshop:

Adobe Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6 vo verzii 32 alebo 64 bit
alebo Photoshop Elements 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2018, 2019 vo verzii 32 alebo 64 bit

Operačný systém: Windows XP, Vista, 7, 8 alebo 10

Ak máte inú verziu Photoshopu, je veľmi pravdepodobné, že na nej bude program AutoENHANCER taktiež fungovať.