Vyberte váš jazyk

História

Firma Batmend Mechatronics vznikla ako vetva Kamenárstva Batmend, založeného v roku 1996 inžinierom Batmendom Tovuu. V kamenárstve, ako v každom priemysle je nevyhnutné používať stroje a s tým spojený softvér. Mišél Batmend vyštudoval elektrotechnické inžinierstvo a neskôr si urobil doktorát z mechatroniky. Už počas štúdia sa venoval návrhu strojov a softvéru pre kamenárstva, v čom prirodzene pokračoval po ukončení štúdia v roku 2014, založením firmy Batmend Mechatronics.

Keďže stroje a softvér navrhujeme v úzkom spojení s kamenárstvom, máme veľmi dobrú predstavu o tom, čo kamenári potrebujú. Ďalšou výhodou je okamžité overenie funkčnosti a doladenie detailov priamo v kamenárskej prevádzke. Preto sú naše technológie "šité na mieru", čo je aj sloganom našej firmy.

Okrem technológií pre kamenárstva sa venujeme aj technológiám pre iné odvetvia priemyslu, či súkromnej sféry. Zaoberáme sa najmä návrhom softvéru, elektronických obvodov a mechanických častí strojov.

 

Naša filozofia

Dnešná doba sa dá nazvať dobou technológií. Každá firma ich musí využívať, ak chce držať krok s konkurenciou. Problémom je, že technológie sú čoraz zložitejšie a od bežného užívateľa vyžadujú znalosti takmer počítačového experta. To často spôsobuje starosti nejednému pracovíkovi, keď si nevie poradiť s tou-ktorou úlohou.

Našou ambíciou je vytvárať technológie, ktoré sú navrhnuté na mieru pre konkrétnu činnosť. Nevyžadujú tak znalosť celých zložitých programov. Pre užívateľa vyberieme len tie funkcie, ktoré potrebuje. Taktiež sa snažíme aizovať čo najviac úloh, aby sa s technológiami pracovalo jednoducho a rýchlo.

Uvedomujeme si dôležitosť dobre spracovaných návodov v slovenskom jazyku. Podľa nás je názorná ukážka s komentárom najlepším spôsobom ako ukázať riešenie problému, preto na tejto webstránke nájdete množstvo videonávodov, riešiacich bežné úlohy z kamenárskej praxe.

Myslíme si, že by pre slovenských kamenárov bolo dobré, ak by si mohli vymienať informácie o riešení technických problémov na jednom mieste, prípadne si len prečítať, ako riešili podobné problémy iní. Ambíciou tohto webu je vytvoriť takéto miesto pre diskusie a návody na riešenie úloh najmä z oblastí rezania pieskovacej fólie na plotri a gravírovania fotografií.